ARKEL ÜRÜN GRUBU

Asansör Kumanda Kartları
Hız Kontrol Cİhazları
Tümleşİk Asansör Ünİtelerİ
Rejeneratİf Ünİteler
KAPI KONTROL KARTLARI
YARDIMCI BİRİMLER
DİĞER ÜRÜNLER

YARDIMCI BİRİMLER > MANYETİK ŞALTERLER

Placeholder image
MTM

MTM Elektronik Devreli
Monostable Şalter

Placeholder image
LiftSense

Seviye yenileme ve kapı erken açma için gerekli kabin pozisyon bilgilerini sağlar