ARKEL ÜRÜN GRUBU

Asansör Kumanda Kartları
Hız Kontrol Cİhazları
Tümleşİk Asansör Ünİtelerİ
Rejeneratİf Ünİteler
KAPI KONTROL KARTLARI
YARDIMCI BİRİMLER
DİĞER ÜRÜNLER

DİĞER ÜRÜNLER > MKR-02C

Placeholder image
MKR-02C

Motor-Faz Koruma Kartı

Fonksiyonlar
Faz sırası kontrolü
Ayarlı faz gerilimi kontrolü
PTC kontrolü
Uyarı ledleri