ARKEL ÜRÜN GRUBU

Asansör Kumanda Kartları
Hız Kontrol Cİhazları
Tümleşİk Asansör Ünİtelerİ
Rejeneratİf Ünİteler
KAPI KONTROL KARTLARI
YARDIMCI BİRİMLER
DİĞER ÜRÜNLER

DİĞER ÜRÜNLER > Fx_Seri_32

Placeholder image
FX_Seri_32

Seri Kabin Tesisatı Kartı (ARL-300 Kumanda Kartı için 16 durak üstü sistemlerde)

Fonksiyonlar
ARL-300 kumanda sistemi icin tasarlanmış 24 durağa kadar destekleyen seri kabin tesisatı kartı
2 kablo üzerinden haberleşme
Kumanda panosunda dış kayıtlar, revizyon kutusunda iç kayıtlar için kullanılabilme
Üzerindeki jumper ile iç veya dış kayıt ucu olarak seçebilme
ARL-300 kumanda kartı menüsünden ayarlanabilen Gray/Binary kod çıkışları
Kart üzerindeki A,B,C, ... dijital çıkışlarını: 7-segment, Gray kod, terslenmiş Gray kod, Binary kod ve terslenmiş Binary kod olarak programlayabilme
Kabin kayıt butonları, dijitaller , aşırı yük, tam yük, gong, yön okları, kabin lambası, otomatik kapı açma-kapama butonları, revizyonda hareket butonları ve Gray/Binary kod çıkışları için panodan kabine çekilecek tesisattan tasarruf